Work-life balance, czyli kolejna rewolucja w prawie pracy już od 26 kwietnia!

Poznaj szczegóły
 • Nowe obowiązki pracodawców.
 • Nowe wzory dokumentów.
 • Więcej urlopów i inne przywileje dla pracowników.

Work-life balance...


wprowadza:

zmienia:

 • urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku,
 • zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą,
 • nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji czasu pracy,
 • obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas określony,
 • prawo pracowników do równoległego zatrudnienia,
 • możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę umowy czasowej na taką na czas nieokreślony, zmianę wymiaru etatu czy rodzaju wykonywanej pracy.


 • czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego oraz ogólne zasady urlopu rodzicielskiego,
 • katalog pracowników objętych ochroną trwałości stosunku pracy,
 • zakres zatrudnienia pracowników, którzy opiekują się dzieckiem,
 • istotne elementy umów o pracę na okres próbny,
 • sposób przekazywania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia oraz zakres informacji, które pracodawca musi przekazać,
 • zasady dotyczące szkolenia pracowników i ich prawa w tym zakresie,
 • katalog wykroczeń, rozszerzając go o nowe pozycje.


Work-life balance...

Co to oznacza dla pracodawców?

Konsekwencją wejścia w życie nowych przepisów jest obowiązek dostosowania do nich Twojej organizacji.


Wprowadzenie Work-life balance do Kodeksu pracy to wiele wyzwań dla firm, związanych nie tylko z nowymi zobowiązaniami wobec pracowników, ale również zmianą tych już istniejących! Przekłada się to na konieczność dokonania przez pracodawców mniejszych lub większych modyfikacji w obecnej dokumentacji pracowniczej oraz wprowadzenia do niej zupełnie nowych elementów.


Chcesz poznać listę dokumentów, które firmy powinny stworzyć lub zmodyfikować, aby spełnić wymogi ustawodawcy?

Zobacz dokumenty

Przygotowaliśmy dla Ciebie:


Zamawiam dokumenty

 • Wzór umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony),
 • Wzór wniosku o wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę oraz odpowiedzi na taki wniosek,
 • Wzór umowy o pracę na okres próbny,
 • Porozumienie wydłużające umowę o pracę na okres próbny,
 • Wzór informacji o warunkach zatrudnienia oraz wzór informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego,
 • Informacja o możliwości zatrudnienia na cały lub niepełny etat, awansu, wolnych stanowiskach,
 • Wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia,
 • Wniosek o powrót do poprzedniej formy organizacji pracy,
 • Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy,
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia,
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o powrót do poprzedniej formy organizacji pracy,
 • Wzór odpowiedzi na wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy,
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej,
 • Wniosek o wykonywanie pracy zdalnie oraz wzór odpowiedzi na taki wniosek.

Zgodne z nowymi przepisami wzory wszystkich niezbędnych dokumentów, wraz z instrukcją ich wdrożenia w Twojej organizacji, możesz zamówić na tej stronie!


Pełen pakiet dokumentacji przygotowanej przez naszych ekspertów to blisko 60 stron, składających się na kilkanaście różnych wzorów dokumentów.


Całkowity koszt takiego zestawu to 490 zł netto.


Wypełnij formularz

W ciągu 24h otrzymasz proformę, po jej opłaceniu wyślemy Ci pełen zestaw dokumentów!

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie!

42 235 30 60

Copyright IQ3 Górski, Fiedorowicz sp.j. 2023